VinoTip

VINOTIP ACCOUNT:

REGISTREREN
INLOGGEN

FAQ

>  Hoe kan ik mij registreren?

>  Wat moet ik invullen bij het toevoegen van een nieuwe Tasting?

>  Welke informatie kan ik vinden op mijn profielbalk?

>  Actievoorwaarden 'Wijnliefhebber-actie'

 

Registreren op VinoTip.nl:

Registreren via Facebook
Bovenaan de pagina staat een Facebook knop, door hierop te klikken kan er een koppeling gemaakt worden met je Facebook account. Na het akkoord geven op deze koppeling is het mogelijk om snel en gemakkelijk in te loggen op VinoTip. Het enige wat je moet doen is klikken op de bovenste Facebook knop en je bent automatisch ingelogd.
>  Terug naar boven 

Registreren via Twitter
Bovenaan de pagina staat een Twitter knop, door hierop te klikken kan er een koppeling gemaakt worden met je Twitter account. Na het akkoord geven op deze koppeling is het mogelijk om snel en gemakkelijk in te loggen op VinoTip. Het enige wat je moet doen is klikken op de bovenste Twitter knop en je bent automatisch ingelogd.
>  Terug naar boven

Het registratie formulier invullen
De velden aangegeven met een ster zijn minimaal vereist om te kunnen registreren. Je gebruikersnaam is de naam die zichtbaar wordt en waar je uiteindelijk mee kan inloggen. Het e-mailadres dient correct ingevuld te worden aangezien je van ons een e-mail ontvangt waarin je de registratie moet bevestigen.
>  Terug naar boven

Activatie e-mail
Om er zeker van te zijn dat de registratie bedoelt is, stuurt VinoTip een activatie e-mail. In deze e-mail staat een link waarop geklikt moet worden om de registratie af te ronden. Mocht de link niet klikbaar zijn, dan kan deze gekopieerd worden in de browser. Het kan zijn dat sommige e-mail programma’s de activatie e-mail in een ongewenste map of zelfs spam map zetten. Om dit in de toekomst te voorkomen, kan je de activatie e-mail aangeven als ‘vertrouwde e-mail’ of ‘dit is geen spam’.
>  Terug naar boven

 

Een wijn tasting toevoegen:

Naam
De naam van een wijn verschilt enorm per land. De nieuwe wereld wijnen spreken meestal voor zich, maar de Europese landen zijn iets ingewikkelder. De naam is meestal van de producent van de wijn of het huis waar deze vandaan komt en staan groot afgedrukt. Denk hierbij aan de ‘Château’, ‘Weingut’, ‘Bodega’, Casa’, ‘Estate’, ‘Domaine’, ‘Cantine’, ‘Castello’, etc. Deze zijn ook vaak te vinden op de hals etiket en het etiket aan de achterzijde.
>  Terug naar boven

Wijntype
Hier kan de kleur van de wijn worden gekozen. Mocht de wijn mousserend zijn zoals bijvoorbeeld een Champagne of Cava, dan kan het vakje ‘mousserend’ worden aangevinkt.
>  Terug naar boven

Druif
Het is een trend bij de nieuwe wereld wijnen om duidelijk de druif te noteren op het etiket. In veel Europese landen zoals Frankrijk, Italië en Duitsland gebeurt dit stukken minder. Hier zijn namelijk bepaalde gebieden waar men één soort druif telen, dus noteren zij allen het gebied op de fles. Ook zijn er veel standaard blends van druiven, denk hierbij aan Champagne en Bordeaux waarbij de selectie van druiven die hiervoor worden gebruikt, vast liggen. Mocht de druif niet duidelijk op het voorste etiket vermeld staan, dan is er een kans dat het wel op het achterste etiket staat.
>  Terug naar boven

Land
Hier kan het land van herkomst ingevuld worden. Mocht je ook de streek willen toevoegen, dan kan dit door te klikken op de ‘Meer opties’ knop.
>  Terug naar boven

Streek
Om de streek  op het etiket te vinden kan gekeken worden naar het land. Meestal wordt de streek eerst genoemd en dan het land. Ook op het etiket aan de achterkant is dit vaak het geval. Verder zijn er nog classificaties waar je naar kan zoeken. Een classificatie wordt namelijk toegekend aan het gebied waar de wijn vandaan komt. Voorbeelden zijn D.O., D.O.C., D.O.C.G., I.G.T, Vin de Pays, etc.
>  Terug naar boven

Gekocht bij
Altijd handig voor later als je deze wijn weer eens wilt aanschaffen of om je in de winkel te waarschuwen dat je deze beter niet meer kan kopen. Hoe dan ook, de moeite waard om in te vullen.
>  Terug naar boven

Notities
Mocht je ondanks alle informatie toch nog extra’s kwijt willen, dan is dit de plek. Denk aan het gerecht wat je erbij hebt gegeten of dat ene moment op de vakantie aan het zwembad.
>  Terug naar boven

 

Uitleg profielbalk 

Hier onder staat een uitleg over de profielbalk die zichtbaar is na het inloggen op VinoTip. Klik op de korte omschrijving voor verdere informatie:

     Gebruikersnaam         Aantal volgers Aantal tastings
    Je profielfoto Profielstatus Smaakprofiel        


Gebruikersnaam
Hier staat je gebruikersnaam vermeld zoals deze is doorgegeven bij het registreren op VinoTip. Deze kan niet meer zelf aangepast worden, mocht er toch een probleem zijn waarom deze aangeast moet worden, neem dan contact op met de Webmaster.

Aantal Volgers
Dit zijn de aantal personen die jou binnen VinoTip volgen. Zij kunnen dus nieuwe tastings van jou volgen en daarmee dus andere wijnen ontdekken.

Aantal Tastings
Hier staat vermeld hoeveel tastings je hebt toegevoegd aan VinoTip. Dit geeft samen met je profielstatus weer wat jou ervaring op het gebied van wijnen proeven is binnen VinoTip.

Profilefoto 
Mocht je jezelf hebben geregistreerd via Twitter of Facebook, dan haalt VinoTip je profielfoto daar vandaan. Deze foto kan gewijzigd of toegevoegd worden bij het bewerken van je profiel

Profielstatus
Op basis van het aantal tastings wat je hebt toegevoegd op VinoTip, wordt er een status gekoppeld wat jou ervaring binnen VinoTip representeert:

 Profielstatus Aantal tastings
 Nieuw op VinoTip 0-4
 Wijnliefhebber 5-9
 Wijnkenner 10-24
 Wijnexpert 25-99
 Wijnmeester 100+


Smaakprofiel
Mits deze is vrijgespeeld, staat hier een kleinere weergave van je persoonlijke smaakprofiel. Altijd handig om snel te kunnen vergelijken met andere gebruikers op VinoTip. 
>  Terug naar boven

 

Actievoorwaarden 'Wijnliefhebber-actie':

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "VinoTip Wijnliefhebber actie" (verder te noemen: "de Actie") van VinoTip.nl (verder te noemen: "de Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers die binnen de actieperiode minimaal de status ‘Wijnliefhebber’ hebben gekregen op VinoTip.nl.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van maandag 11 november 2013 t/m zaterdag 31 januari 2014. De actie wordt alleen gehouden in Nederland waarbij 1x Menu breather, 1x Vacuvin Glas Markers Classic, 1x Blomus Lever Man Kurkentrekker, 1x Vacuvin Wijn Schenk Set en 1x Vacuvin Vacuumpomp Concerto zwart onder de deelnemers zullen worden verloot.
 4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald of gewisseld worden.

>  Terug naar boven

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen niet deelnemen.
 2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van VinoTip en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

>  Terug naar boven

Speelwijze

 1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer aan het einde van de actieperiode nogmaals akkoord te geven op de actievoorwaarden.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens aan het einde van de actieperiode.
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

>  Terug naar boven

Uitkering prijzen

 1. De trekking van de actie vindt in februari 2014 plaats.
 2. Medio februari 2014 worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk door VinoTip bericht.
 3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

>  Terug naar boven

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

>  Terug naar boven

Aansprakelijkheid

 1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
  - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

>  Terug naar boven

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

>  Terug naar boven

Meer informatie over wijnen

Een aantal websites met informatie over wijn:
wijn.gerelateerd.nl
wijn.ikwilhet.nu
wijn.beginthier.nl